Logo

ITZALA

Hivatalos VELUX® viszonteladó

Hivatalos VELUX viszonteladó
10 év online tapasztalat
0
Ingyenes visszaküldés
Gyors házhozszállítás

Jótállás és visszaküldés

INGYENES VISSZAKÜLDÉS

Hibás? Nem tetszik? Mást választana? Küldje vissza INGYEN!

A visszaküldésre 2 lehetőség áll rendelkezésre: visszaküldés a címünkre vagy felvétel az otthonában.

Ha az ön számára kényelmesebb lenne ha futárunk összegyűjtené rendelését az otthonában, kérjük vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal customerservices@itzala.com akik megtervezik a visszaküldést a DHL futárszolgálat segítségével. A visszaküldéshez szükséges címkét amit a csomagra kell ragasztani elküldjük önnek emailben. A fuvar megszervezésének és a csomag felvételének díját ebben az esetben teljes mértékben mi álljuk!

Garancia

A törvényi kötelezettségeken felül az Altaterra Kft. 3 (három) év jótállást vállal a jelen webáruházon keresztül vásárolt VELUX márkájú termékekre. A jótállási feltételek nem érintik az Ön törvényes jogait.

A jelen webáruházon keresztül megvásárolt, ITZALA márkájú termékekre 2 (két) év jótállást vállalunk. Ezek a jótállási feltételek nem érintik az Ön törvényes jogait.

A szerződéstől való elállás joga / cseretermékhez való jog – ha termék hibás vagy nem a leírásnak megfelelő
 
Ha az Önnek leszállított termék hibás, arról azonnal értesítenie kell minket, indokolatlan késedelem nélkül. Annak érdekében, hogy az elállással összefüggésben azonosítani tudjuk az Ön megrendelését, kérjük, adja meg nevét és elérhetőségeit (cím, telefonszám és e-mail cím), a megrendelés számát, illetve azt, hogy mely termékek vonatkozásában kíván elállni az adásvételi szerződéstől.

Ön jogosult lesz a hibás termék helyett díjmentes csere termékre vagy pótalkatrészeket kaphat, melynek segítségével a hibás termék javítható. Minden esetben jogunkban áll kicserélni a hibás terméket ahelyett, hogy pótalkatrészt küldünk ki Önnek, kivéve, ha ez Önnek aránytalan költséget okozna.
 
A fent említett jogorvoslati lehetőségektől függetlenül, ha az Önnek szállított termék hibás vagy helytelenül lett megjelölve, Önnek jogában áll elállni a szerződéstől és a termék teljes árát visszakapni.
 
Ha nem teljesítjük a szerződést, akkor felelősek vagyunk bármilyen olyan kárért vagy veszteségért, amelyet Ön elszenvedett, és amely a szerződés általunk történő megszegésének előrelátható eredményeként következik be. A kár vagy a veszteség előrelátható, ha az a szerződésszegés egyértelmű következménye, vagy ha ezt az ésszerűség keretei között Ön is és mi is figyelembe vettük a szerződéskötéskor.
 
Semmilyen módon nem zárjuk ki vagy korlátozzuk az Ön felé fennálló felelősségünket, ahol ez Önnel szemben jogellenes lenne


A szerződéstől való elállás következményei - ha termék hibás vagy nem a leírásnak megfelelő

Ha Ön  hibás teljesítés miatt áll el a teljes szerződéstől (pl. azért, mert az Önnek szállított termék hibás vagy helytelenül lett megjelölve), és úgy dönt, hogy a termék teljes árát vissza szeretné kapni, akkor mi a teljes összeget megtérítjük beleértve a szállítási költséget.


Ha Ön  hibás teljesítés miatt áll el a szerződéstől (pl. azért, mert az Önnek szállított termék hibás vagy helytelenül lett megjelölve), mi fogjuk megszervezni a hibás termék visszaszállítását raktárunkba és a visszaszállítás költségét is mi álljuk.

A hibás terméke(ke)t futárszolgálatunk, a DHL veszi át.

Az Altaterra Kft. a csereterméket a vevő kérésére a hibás roló beérkezése előtt is postázhatja. Ennek ellenére Ön köteles együttműködni a DHL-lel és az Altaterra Kft-vel a hibás termék(ek) felvételével és visszajuttatásával kapcsolatosan. Amennyiben a felvétel a vevő együttműködésének elmaradása miatt meghiúsul, az Altaterra Kft. fenntartja magának a jogot a csererendelés felfüggesztésére. Amennyiben a csere helyett visszatérítést kérnek, a visszatérítési folyamat akkor kezdődik, amikor a DHL visszaigazolja a hibás termék felvételét.


Minden esetben Ön felelősséggel tartozik, amennyiben a termékek értéke a termékek kezelése eredményeképpen csökken, kivéve az olyan mértékű kezelést, amire szükség van a termék jellegének, tulajdonságainak vagy működőképességének megállapításához. Az alábbiakban leírjuk az értékcsökkenés meghatározásának módját.

 

Szerződéstől való elállás joga
Ön a jogszabályban meghatározottak szerint tizennégy (14) napon belül jogosult a szerződéstől elállni indokolás nélkül.
 
Az elállási időszak tizennégy (14) napig tart attól a naptól kezdve, amelyen Ön (vagy valaki, akit Ön megbízott) megkapja az Ön által rendelt árukat vagy - ha a szerződés több termékre vonatkozik a megrendelés szerint egyetlen megrendelőben, amelyet külön-külön szállítottunk le - tizennégy (14) napig attól a naptól kezdve, amelyen Ön (vagy valaki, akit Ön megbízott) a legutolsó terméket megkapja.
 
Annak érdekében, hogy éljen a szerződéstől való elállás jogával Önnek egy olyan egyoldalú nyilatkozattal, amelyben kifejezi szándékát, hogy eláll a szerződéstől, tájékoztatni kell minket az elállásról. Ezt e-mail útján teheti meg, melyet a következő címre kell küldenie: 
customerservices@itzala.com
 
Ha él a szerződéstől való elállás jogával, kérem, adja meg a következő adatokat, hogy a megrendelését be tudjuk azonosítani:
a megrendelés visszaigazolásának száma
az Ön neve és a kapcsolattartásra vonatkozó részletek (cím, telefonszám és e-mail cím), és
a termékekre vonatkozó adatok, amelyek tekintetében a szerződéstől el akar állni.
 
Ahhoz, hogy a szerződéstől való elállás határidején belül maradjon (vagyis amikor indokolás nélkül gyakorolja a szerződéstől való elállás jogát) elegendő, ha az elállási időszak lejárta előtt azt közli velünk, hogy élni kíván a szerződéstől való elállás jogával.
 
A szerződéstől való elállás következményei
Ha eláll a szerződéstől (vagyis indokolás nélkül gyakorolja a szerződéstől való elállás jogát), akkor minden Öntől kapott fizetést visszatérítünk Önnek, beleértve a szállítási költséget is. A visszatérítést indokolatlan késedelem nélkül megtesszük, de nem később, mint:
a) tizennégy (14) napon belül attól számítva, hogy visszakapjuk Öntől a leszállított termékeket, vagy
b) (ha ez korábbi, akkor) tizennégy (14) nappal azután, hogy Ön bizonyítékot szolgáltat arra, hogy visszaküldte a termékeket, vagy
c) ha nem történt termékszállítás, akkor tizennégy (14) napon belül attól számítva, amikor minket Ön tájékoztatott a szerződéstől való elállási szándékáról.
 
A pénz visszafizetését ugyanolyan fizetési mód segítségével végezzük, amit Ön használt az eredeti tranzakció esetében, kivéve, ha Önnel egyértelműen másképp egyezünk meg. Semmiképpen sem fordulhat elő, hogy Önnek díjat kelljen fizetnie a visszatérítés eredményeként.

 
Ha Ön bármilyen ok miatt azután áll el a szerződéstől, miután a termékeket elküldtük Önnek, illetve miután Ön megkapta azokat, Önnek vissza kell a termékeket küldenie nekünk. A termékek visszaküldésére vonatkozó információ érdekében, kérem lépjen velünk kapcsolatba e-mailen a következő címen: 
customerservices@itzala.com. 

A termékeket a következő címre kell visszaküldeni:

Altaterra Kft.

Petőfi Sándor u. 36/B.

HU-9444 Fertőszentmiklós

Magyarország

A termékeket indokolatlan késedelem nélkül vissza kell küldenie nekünk, de mindenféleképpen tizennégy (14) napon belül attól kezdve, amikor Ön közölte a szerződéstől való elállását velünk. A határidőt betartottnak tekintjük, ha Ön a tizennégy (14) napos időszak lejárta előtt visszaküldi a termékeket.

 
Ha Ön az előző bekezdés szerint indokolás nélkül gyakorolja a szerződéstől való elállás jogát, akkor Önnek kell viselnie a termékek visszaküldésének közvetlen költségét.
 
Minden esetben Ön felelősséggel tartozik, amennyiben a termékek értéke a termékek kezelése eredményeképpen csökken, kivéve az olyan mértékű kezelést, amire szükség van a termék jellegének, tulajdonságainak vagy működőképességének megállapításához. Az alábbiakban leírjuk az értékcsökkenés meghatározásának módját.
 
A termékek csökkent értékének megállapítása
Annak érdekében, hogy megállapítható legyen a termékek jellege, tulajdonságai és működőképessége, Ön kézbe veheti és megvizsgálhatja őket, de ennek során köteles (i) kellő gondossággal eljárni és (ii) ugyanúgy eljárni, ahogy azt Önnek általában egy üzletben megengednék. Az ezen túlmenő mértékű használat vagy a termékek vizsgálata a termék értékcsökkenését eredményezheti, amely esetben jogunkban áll, hogy az értékcsökkenést levonjuk, amikor az Öntől kapott pénzt visszatérítjük, illetve jogunkban áll, hogy ezt a költséget Önre terheljük. Az értékcsökkenés megállapítása eseti elbírálás alapján történik. A fent leírtak értelmében a termékek kézbevétele és megvizsgálása céljából Ön kinyithatja a dobozt és megvizsgálhatja a termék anyagát és színét kellő gondossággal eljárva, feltéve, hogy a doboz kinyitása a dobozt nem károsítja. Ha a doboz megsérül, ezt a termék értékcsökkenésének tekintjük. A termék beszerelése ugyancsak eredményezheti a termék értékcsökkenését. Felhívjuk figyelmét, hogy ameddig az áruk az Ön birtokában vannak, illetve, ameddig nem küldi vissza őket nekünk, addig Ön felelős a termékekért és bármely a termékekben okozott kár tekintetében felelősséggel tartozik.
 
Joghatóság és területi hatály
A jelen webáruház által kötött szerződésekre Magyarország joga vonatkozik, és Magyarország bíróságai illetékesek minden olyan vita vagy követelés tekintetében, amely ezzel a webáruházzal kötött szerződésből ered.
A törvényi kötelezettségeken felül az Altaterra Kft. 3 (három) év jótállást vállal a jelen webáruházon keresztül vásárolt VELUX márkájú termékekre. A jótállási feltételek nem érintik az Ön törvényes jogait.