Logo

ITZALA

Hivatalos VELUX® viszonteladó

0
Ingyenes visszaküldés
Gyors házhozszállítás

Általános üzleti feltételek

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Az Altaterra Kft. az alábbi szerződéses feltételek alapján dolgozza fel és fogadja el (a továbbiakban úgy is, mint „ALTATERRA”) az Önöktől érkező megrendeléseket a webáruházból származó termékekre. Az ALTATERRA Magyarországon bejegyzett társaság, cégjegyzékszáma: Cg. 08-09-013626. Székhelyének címe: 9431 Fertőd, Malom köz 1, Magyarország. Bejegyezett adószáma: 13543970-2-08, bejegyzett közösségi adószáma: HU 13543970.

 
Az alábbi szerződéses feltételek kötelező érvényűek. Kérjük, gondosan olvassa el őket, különösen az árakra, a szállítási feltételekre, a felelősségvállalásra, a szerződéstől való elállásra illetve a szerződés felmondására, valamit a szerződéstől elállás, illetve szerződés felmondásának következményeire vonatkozó pontokat.
 

A jelen szerződéses feltételeket kiegészítik a termékek szolgáltatási szerződéseire vonatkozó hatályos jogszabályok, melyek alapján Ön esetleg további jogokkal is rendelkezhet.
 
Amennyiben a jelen szerződéses feltételekkel kapcsolatban bármilyen kérése vagy kételye merülne fel, kérem lépjen kapcsolatba az ALTATERRA-val. A kapcsolattartásra vonatkozó adataink a következők:
customerservices@itzala.comTel : 3617015090.
 
Amennyiben megrendelést kíván feladni, kérem olvassa el az alábbi szerződéses feltételeket, majd jelölje meg a négyzetet, amellyel igazolja, hogy a szerződéses feltételeket elfogadta.
 
A megrendelés feladásával Ön igazolja, hogy elmúlt 18 éves. A közöttünk létrejövő szerződésnek feltétele az, hogy Ön legalább 18 éves legyen. Ez azt jelenti, hogyha Ön még nincs 18 éves, akkor nekünk nem keletkezik semmilyen kötelezettségünk Ön felé, még akkor sem, ha a megrendelést Önnek visszaigazoljuk.
 
A megrendelését attól függetlenül el tudjuk fogadni és fel tudjuk dolgozni, hogy Ön hol tartózkodik. Azonban, amikor megrendelést ad fel, olyan kiszállítási címet kell megjelölnie az áruk vonatkozásában, ami Magyarországon található.

A megrendelés feladásával Ön elfogadja a következőket:

-A jelen szerződéses feltételek érvényesek az Ön megrendelésére és részét képezik a közöttünk létrejövő szerződésnek. 
-Az árakat és költségeket, ahogyan azok a webáruház felületén megjelennek, és amelyeket a megrendelési folyamat során visszaigazolunk Önnek.
-Azt, hogy rögzíteni fogjuk az Ön adatait, úgymint a nevét, a címét, a telefonszámát és az e-mail címét az Ön megrendelésének feldolgozása céljából. Kérem, tekintse meg erre vonatkozóan a nálunk érvényben lévő Adatvédelmi Irányelveket.
-Azt, hogy az Ön hitel- vagy bankkártyájának (debit kártyájának) adatait továbbítani fogjuk a megrendelés feldolgozása céljából.
 
Hogyan tudom meg, hogy a megrendelésemet megkapták?
Amint megkapjuk az Ön megrendelését, küldünk egy értesítést e-mailben, amellyel tudatjuk, hogy a megrendelését megkaptuk. Kötelező érvényű szerződés akkor jön létre közöttünk, amikor Ön megkapja a megrendelés visszaigazolást.
A megrendelés visszaigazolásának és a szerződés létrejöttének feltétele az, hogy az ön bank- vagy hitelkártyájának jóváhagyása megtörténjen(lásd alább a ”Hogyan fizethetek?” címszó alatt). Ha az Ön kártyáját nem hagyják jóvá, akkor nem jön létre közöttünk szerződés és nekünk nincs Ön felé semmilyen kötelezettségünk.
Ha ésszerű időn belül nem kapja meg a megrendelés visszaigazolást, kérem lépjen velünk kapcsolatba. Mindent megteszünk, hogy a lehető leggyorsabban foglalkozzunk az Ön megrendelésével, de nem vagyunk felelőssé tehetők olyan késedelemért, amelyet az elektronikus kommunikációs rendszerekben keletkezett olyan problémák vagy hibák okoztak, amelyek kívül esnek a hatáskörünkön.
 
Mennyibe kerülnek az áruk?
Az áruk vételára az, amely a megrendelés feladásakor érvényben van. A megrendelési folyamat során, illetve a megrendelés visszaigazolásakor mindig visszaigazoljuk Önnek az Ön által megrendelt áruk árát, a szállítási költséget, ha van ilyen, illetve a megrendelés összes költségét. Kérjük, vegye figyelembe, hogyha nyilvánvaló hibát követtünk el a honlapon a termék árazását illetően, ez a hibás ár ránk nézve nem lesz kötelező.
 
Hogyan fizethetek?
Fizetéshez használhatja a PayPal rendszerét valamint az alábbi credit vagy debit kártyákat: VISA, MASTERCARD és MAESTRO. A kérésünkre meg kell majd adnia a kártyáján szereplő nevet, a kártyája számát, a lejárati dátumot, illetve – adott esetben - a kártya kibocsátási számát és a háromjegyű biztonsági kódot. Amint megkaptuk a kártyája érvényességére vonatkozó visszaigazolást, e-mailben visszaigazoljuk Önnek a megrendelést.

 
Áruszállítás
A lehető leghamarabb foglalkozunk az Ön megrendelésével. Jogszabályi kötelezettségünk, hogy az árukat a megrendelés visszaigazolásától számított 30 napon belül elküldjük Önnek. Mi azonban a lehető leghamarabb elküldjük a termékeket, annak megfelelően, ahogyan azt a  rendelés visszaigazoló emailben is feltüntetjük, ami általában 5-8 munkanap.
 
Ha valamilyen rajtunk kívül álló oknál fogva az áruk kiszállításával késedelembe esnénk, akkor lépéseket teszünk, hogy a késedelem következményeit minimálisra csökkentsük. Amennyiben ennek megfelelően járunk el, úgy nem vagyunk felelősek az ilyen esemény által okozott késedelmekért, de ha fennáll a lényeges késedelem kockázata, akkor Ön kapcsolatba léphet velünk abból a célból, hogy elálljon a szerződéstől és hogy mindazon áruk árát visszakapja, amelyeket már kifizetett, de még nem kapott meg.
  
 

Az elállási jog gyakorlásához egyértelmű nyilatkozat megküldésével értesítenie kell bennünket (az alábbi elérhetőségeken) arról a döntéséről, miszerint eláll a szerződéstől; ezt lehetőleg e-mailben, az alábbi címre küldve kérjük: 


customerservices@itzala.com
Visszaküldésre vonatkozó irányelvünknek megfelelően az árukat Önnek vissza kell küldenie az alábbi címre:
Altaterra Ltd.
Petőfi Sándor utca 36/b.
H-9444 Fertőszentmiklós
Magyarország


Az áruk visszaküldésének közvetlen költségeit Ön viseli.
További részletekért olvassa el a visszaküldésről szóló általános irányelvünket.

 

A vevő törvényes jogai – ha termék hibás vagy nem a leírásnak megfelelő
A jelen szerződéses feltételekben foglalt jogokon kívül Önnek törvényben meghatározott jogai is vannak, amennyiben valamely általunk szállított termék hibás vagy helytelenül lett megjelölve. Az árut akkor tekintjük hibásnak, ha (a) minősége nem megfelelő (vagyis nem felel meg annak a szabványnak, amit egy ésszerűen eljáró személy megfelelőnek tekintene, figyelembe véve a termék leírását, annak árát, illetve egyéb ide vonatkozó körülményeket) vagy (b) nem felel meg annak a konkrét célnak, amely miatt Önnek szüksége van rá, és amelyet Ön tudatott velünk, mielőtt vagy amikor a megrendelést feladta.
 
Mindent megteszünk, hogy a termék színét a lehető legreálisabban ábrázoljuk. Nem vagyunk azonban felelőssé tehetők azért, ha eltérés van az Ön számítógépes eszközén megjelenő színek, illetve a termékek tényleges színe között.
 
A jelen szerződéses feltételek semmilyen mértékben nem korlátozhatják az Ön jogszabályban meghatározott jogait.

A szerződéstől való elállás joga / cseretermékhez való jog – ha termék hibás vagy nem a leírásnak megfelelő
 
Ha az Önnek leszállított termék hibás, arról azonnal értesítenie kell minket, indokolatlan késedelem nélkül. Annak érdekében, hogy az elállással összefüggésben azonosítani tudjuk az Ön megrendelését, kérjük, adja meg nevét és elérhetőségeit (cím, telefonszám és e-mail cím), a megrendelés számát, illetve azt, hogy mely termékek vonatkozásában kíván elállni az adásvételi szerződéstől.

Ön jogosult lesz a hibás termék helyett díjmentes csere termékre vagy pótalkatrészeket kaphat, melynek segítségével a hibás termék javítható. Minden esetben jogunkban áll kicserélni a hibás terméket ahelyett, hogy pótalkatrészt küldünk ki Önnek, kivéve, ha ez Önnek aránytalan költséget okozna.
 
A fent említett jogorvoslati lehetőségektől függetlenül, ha az Önnek szállított termék hibás vagy helytelenül lett megjelölve, Önnek jogában áll elállni a szerződéstől és a termék teljes árát visszakapni.
 
Ha nem teljesítjük a szerződést, akkor felelősek vagyunk bármilyen olyan kárért vagy veszteségért, amelyet Ön elszenvedett, és amely a szerződés általunk történő megszegésének előrelátható eredményeként következik be. A kár vagy a veszteség előrelátható, ha az a szerződésszegés egyértelmű következménye, vagy ha ezt az ésszerűség keretei között Ön is és mi is figyelembe vettük a szerződéskötéskor.
 
Semmilyen módon nem zárjuk ki vagy korlátozzuk az Ön felé fennálló felelősségünket, ahol ez Önnel szemben jogellenes lenne


A szerződéstől való elállás következményei - ha termék hibás vagy nem a leírásnak megfelelő

Ha Ön  hibás teljesítés miatt áll el a teljes szerződéstől (pl. azért, mert az Önnek szállított termék hibás vagy helytelenül lett megjelölve), és úgy dönt, hogy a termék teljes árát vissza szeretné kapni, akkor mi a teljes összeget megtérítjük beleértve a szállítási költséget.

 


Ha Ön  hibás teljesítés miatt áll el a szerződéstől (pl. azért, mert az Önnek szállított termék hibás vagy helytelenül lett megjelölve), mi fogjuk megszervezni a hibás termék visszaszállítását raktárunkba és a visszaszállítás költségét is mi álljuk.

A hibás terméke(ke)t futárszolgálatunk, a DHL veszi át.

Az Altaterra Kft. a csereterméket a vevő kérésére a hibás roló beérkezése előtt is postázhatja. Ennek ellenére Ön köteles együttműködni a DHL-lel és az Altaterra Kft-vel a hibás termék(ek) felvételével és visszajuttatásával kapcsolatosan. Amennyiben a felvétel a vevő együttműködésének elmaradása miatt meghiúsul, az Altaterra Kft. fenntartja magának a jogot a csererendelés felfüggesztésére. Amennyiben a csere helyett visszatérítést kérnek, a visszatérítési folyamat akkor kezdődik, amikor a DHL visszaigazolja a hibás termék felvételét.


Minden esetben Ön felelősséggel tartozik, amennyiben a termékek értéke a termékek kezelése eredményeképpen csökken, kivéve az olyan mértékű kezelést, amire szükség van a termék jellegének, tulajdonságainak vagy működőképességének megállapításához. Az alábbiakban leírjuk az értékcsökkenés meghatározásának módját.


Garancia

A törvényi kötelezettségeken felül az Altaterra Kft. 3 (három) év jótállást vállal a jelen webáruházon keresztül vásárolt VELUX márkájú termékekre. A jótállási feltételek nem érintik az Ön törvényes jogait.

A jelen webáruházon keresztül megvásárolt, ITZALA márkájú termékekre 2 (két) év jótállást vállalunk. Ezek a jótállási feltételek nem érintik az Ön törvényes jogait..

Szerződéstől való elállás joga

Ön a jogszabályban meghatározottak szerint tizennégy (14) napon belül jogosult a szerződéstől elállni indokolás nélkül.
 
Az elállási időszak tizennégy (14) napig tart attól a naptól kezdve, amelyen Ön (vagy valaki, akit Ön megbízott) megkapja az Ön által rendelt árukat vagy - ha a szerződés több termékre vonatkozik a megrendelés szerint egyetlen megrendelőben, amelyet külön-külön szállítottunk le - tizennégy (14) napig attól a naptól kezdve, amelyen Ön (vagy valaki, akit Ön megbízott) a legutolsó terméket megkapja.
 
Annak érdekében, hogy éljen a szerződéstől való elállás jogával Önnek egy olyan egyoldalú nyilatkozattal, amelyben kifejezi szándékát, hogy eláll a szerződéstől, tájékoztatni kell minket az elállásról. Ezt e-mail útján teheti meg, melyet a következő címre kell küldenie: 
customerservices@itzala.com
 
Ha él a szerződéstől való elállás jogával, kérem, adja meg a következő adatokat, hogy a megrendelését be tudjuk azonosítani:
a megrendelés visszaigazolásának száma
az Ön neve és a kapcsolattartásra vonatkozó részletek (cím, telefonszám és e-mail cím), és
a termékekre vonatkozó adatok, amelyek tekintetében a szerződéstől el akar állni.
 
Ahhoz, hogy a szerződéstől való elállás határidején belül maradjon (vagyis amikor indokolás nélkül gyakorolja a szerződéstől való elállás jogát) elegendő, ha az elállási időszak lejárta előtt azt közli velünk, hogy élni kíván a szerződéstől való elállás jogával.
 
A szerződéstől való elállás következményei
Ha eláll a szerződéstől (vagyis indokolás nélkül gyakorolja a szerződéstől való elállás jogát), akkor minden Öntől kapott fizetést visszatérítünk Önnek, beleértve a szállítási költséget is. A visszatérítést indokolatlan késedelem nélkül megtesszük, de nem később, mint:
a)tizennégy (14) napon belül attól számítva, hogy visszakapjuk Öntől a leszállított termékeket, vagy
b)(ha ez korábbi, akkor) tizennégy (14) nappal azután, hogy Ön bizonyítékot szolgáltat arra, hogy visszaküldte a termékeket, vagy
c)ha nem történt termékszállítás, akkor tizennégy (14) napon belül attól számítva, amikor minket Ön tájékoztatott a szerződéstől való elállási szándékáról.
 
A pénz visszafizetését ugyanolyan fizetési mód segítségével végezzük, amit Ön használt az eredeti tranzakció esetében, kivéve, ha Önnel egyértelműen másképp egyezünk meg. Semmiképpen sem fordulhat elő, hogy Önnek díjat kelljen fizetnie a visszatérítés eredményeként.

 
Ha Ön bármilyen ok miatt azután áll el a szerződéstől, miután a termékeket elküldtük Önnek, illetve miután Ön megkapta azokat, Önnek vissza kell a termékeket küldenie nekünk. A termékek visszaküldésére vonatkozó információ érdekében, kérem lépjen velünk kapcsolatba e-mailen a következő címen: 
customerservices@itzala.com

A termékeket a következő címre kell visszaküldeni vagy ezen a címen lehet személyesen leadni:

Altaterra Kft.

Petőfi Sándor u. 36/B.

HU-9444 Fertőszentmiklós

Magyarország

A termékeket indokolatlan késedelem nélkül vissza kell küldenie nekünk, de mindenféleképpen tizennégy (14) napon belül attól kezdve, amikor Ön közölte a szerződéstől való elállását velünk. A határidőt betartottnak tekintjük, ha Ön a tizennégy (14) napos időszak lejárta előtt visszaküldi a termékeket.

 
Ha Ön az előző bekezdés szerint indokolás nélkül gyakorolja a szerződéstől való elállás jogát, akkor Önnek kell viselnie a termékek visszaküldésének közvetlen költségét.
 
Minden esetben Ön felelősséggel tartozik, amennyiben a termékek értéke a termékek kezelése eredményeképpen csökken, kivéve az olyan mértékű kezelést, amire szükség van a termék jellegének, tulajdonságainak vagy működőképességének megállapításához. Az alábbiakban leírjuk az értékcsökkenés meghatározásának módját.
 
A termékek csökkent értékének megállapítása
Annak érdekében, hogy megállapítható legyen a termékek jellege, tulajdonságai és működőképessége, Ön kézbe veheti és megvizsgálhatja őket, de ennek során köteles (i) kellő gondossággal eljárni és (ii) ugyanúgy eljárni, ahogy azt Önnek általában egy üzletben megengednék. Az ezen túlmenő mértékű használat vagy a termékek vizsgálata a termék értékcsökkenését eredményezheti, amely esetben jogunkban áll, hogy az értékcsökkenést levonjuk, amikor az Öntől kapott pénzt visszatérítjük, illetve jogunkban áll, hogy ezt a költséget Önre terheljük. Az értékcsökkenés megállapítása eseti elbírálás alapján történik. A fent leírtak értelmében a termékek kézbevétele és megvizsgálása céljából Ön kinyithatja a dobozt és megvizsgálhatja a termék anyagát és színét kellő gondossággal eljárva, feltéve, hogy a doboz kinyitása a dobozt nem károsítja. Ha a doboz megsérül, ezt a termék értékcsökkenésének tekintjük. A termék beszerelése ugyancsak eredményezheti a termék értékcsökkenését. Felhívjuk figyelmét, hogy ameddig az áruk az Ön birtokában vannak, illetve, ameddig nem küldi vissza őket nekünk, addig Ön felelős a termékekért és bármely a termékekben okozott kár tekintetében felelősséggel tartozik.
 
Joghatóság és területi hatály
A jelen webáruház által kötött szerződésekre Magyarország joga vonatkozik, és Magyarország bíróságai illetékesek minden olyan vita vagy követelés tekintetében, amely ezzel a webáruházzal kötött szerződésből ered.
 
Panaszkezelés
Az EU Bizottság Online Dispute Resolution (Online Vitarendezési) portálját keresheti, ha panaszt óhajt tenni az online vásárlással kapcsolatban. Panasztételre a következő linket használhatja, ahol majd a magyar nyelvű menüt ki tudja választani: http://ec.europa.eu/odr